Aktuality

Velikonoce v azylovém domě

Dne 29.3.2018 se azylovým domem linula vůně napečených perníčků, které maminky s dětmi napekly v rámci příprav na Velikonoce. Děti maminkám ochotně pomáhaly s pečením i zdobením, kdy perníčky přizpůsobily i velikonočním motivům. Ta pravá sváteční atmosféra nastala na Velikonoční pondělí, kdy kluci vyšlehali pomlázkou své maminky i pracovnice azylového domu a následně pak byly všechny děti v azylovém domě obdarovány sladkou odměnou, kterou dětem zajistili naši dárci.  

Touto cestou bychom dárcům chtěli opět velmi poděkovat za jejich štědrost. 

 

Jaro v azylovém domě

S blížícími se velikonočními svátky se i náš azylový dům začal na tyto svátky jara pilně připravovat. Pod vedením praktikantky, která zde vykonávala odbornou praxi v rámci svého studia, si klientky se svými dětmi přenesly kousek jara a Velikonoc i do svého bytu. Do misky s kouskem vlhké vaty si vysadily semínka řeřichy, která jim za pár dnů oživí jejich dočasný domov.Dále si vytvořily také velikonoční zápich do květináče a malý papírový košík, do kterého si děti mohou vložit velikonoční koledu. 

 

Den prevence v ZŠ Za Alejí

Dne 29. 1. 2018 jsme přijali pozvání Základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti, kde jsme se již po několikáté zúčastnili Dne prevence. Přednášky se zhostily dvě sociální pracovnice z AD PETRKLÍČ, o.p.s., které tak mohly žáky seznámit s cílem a posláním azylového domu a nastínit jim každodenní provoz této sociální služby. Bylo příjemné vidět, že žáci již o takové službě mají povědomí a dokáží určit, komu může pomoci. V další části přednášky pracovnice žákům přiblížily problematiku domácího násilí, jelikož jednou z cílových skupin AD jsou právě oběti domácího násilí. 

Tímto bychom chtěli poděkovat za pozvání, příjemné prostředí a budeme se těšit na další spolupráci. 

Maminky a děti z AD navštívily Dětské centrum ve Štěpnicích

Dne 22. 1. 2018 využily maminky a hlavně děti příležitost prožít den v Dětském centru ve Štěpnicích.  Tento zážitek byl věnován pí. Monikou Matulovou, která tak umožnila dětem a maminkám strávit společné chvíle i mimo náš azylový dům. Děti si velmi užily všelijaké průlezky, skluzavky nebo bazén s balónky, kde se mohly do sytosti vyřádit. Maminky si zase mohly trochu odpočinout a zdarma si pochutnat na kávě, zákuscích a dalším výborném pohoštění. Nebylo ani potřeba se maminek a dětí ptát, jak se jim den líbil. Stačilo se jen podívat na jejich rozzářené obličeje, které vše sdělovaly. 

Tímto bychom chtěli znovu poděkovat pí. Matulové z Dětského centra Štěpnice 

  

Štědrý den v našem azylovém domě

S atmosférou vánočních svátků si většina z nás spojuje krásné chvíle prožité v kruhu rodiny, svých blízkých a přátel. Těšíme se, že po hektických přípravách, úklidech a nákupech usedneme u Štědrovečerního stolu a budeme si vychutnávat klid a pocit štěstí. Ne všichni však mohou trávit tyto svátky v rodinném kruhu a pohodě svého domova. Přestože jsou naše maminky a jejich děti v azylovém domě, chtěly sobě a hlavně svým dětem navodit atmosféru podobnou té v domácím prostředí. K tomu velkou měrou přispěly i pracovnice, které se snažily zpříjemnit jim sváteční chvíle a být jim v tomto emotivním období především oporou. Děti již od rána zvědavě nakukovaly na chodbu, kde byl maminkami nazdobený vánoční stromeček, zda jim již Ježíšek nenadělil nějaké dárečky. Po chodbách se linula vůně cukroví a zněly vánoční koledy. V 19 hod. se poté všichni sešli u společného stromečku a nastal tolik očekávaný okamžik rozdávání dárečků, kterých bylo letos díky všem dárcům opět velké množství. 

Tímto bychom chtěli znovu mnohokrát poděkovat všem dárcům, kteří se rozhodli připravit maminkám a hlavně dětem krásné Vánoce, převážně pí. Ivě Bedřichové za organizaci sbírky „Krabice od bot“, Křesťanské mateřské škole a farnosti v Uherském Ostrohu, rodičům a dětem ze Základní školy T. G. Masaryka v Mařaticích, společnosti Algeco, s.r.o., díky nimž našly děti spoustu dárků pod stromečkem, 

Základní škole Velehrad, rodičům a dětem za finanční dar, pí. Turecké z Modré za finanční a věcné dary, pí. Bosákové za finanční dar na provoz služby,

společnostem Thermacut, k.s. a EVPÚ Defence a.s., kteří nás podpořily finančními dary,

pí. Lence Durďákové z Městského informačního centra v Uherském Hradišti, která zorganizovala sbírku v Café 21, kdy si maminky s dětmi mohly vybrat kávu a zákusek zdarma

a Dětskému centru ve Štěpnicích, které nabídlo maminkám a dětem možnost zdarma využít prostory centra.

Za každou zorganizovanou sbírkou stojí člověk, který ji zaštiťuje, ale jsme si vědomi, že se na sbírkách podílí mnoho dalších dárců, kteří chtějí pomoci a s kterými se ani osobně nesetkáme. Vám všem patří naše velké poděkování a přejeme, ať se Vám v dobrém vrací, co děláte pro druhé.

  

  

 

 

Mikuláš v azylovém domě

Dne 5. 12. 2017 zavítal do našeho azylového domu Mikuláš s andělem i čertem. Celý den se nesl v duchu očekávání z jejich příchodu. Děti jej netrpělivě vyhlížely, těšily se, ale zároveň i trochu bály, až je uvidí ve dveřích. Po setmění se děti konečně dočkaly a mohly tak Mikuláši s jeho pomocníky přednést básničky, které si na setkání s ním připravily. Všechny děti i maminky se sešly na společné chodbě a každé z dětí našlo odvahu před Mikuláše, anděla a čerta předstoupit. Za to poté byly odměněny dárečkem, ze kterého měly velkou radost. 

Tímto bychom chtěli znovu poděkovat pí. Mgr. Štěpánce Malinové, DiS., koordinátorce dobrovolníků při Maltézské pomoci, o.p.s. a všem dobrovolníkům, kteří se dětem rozhodli připravit hezkého Mikuláše, čerta a anděla. Mnohokrát bychom chtěli poděkovat i všem dárcům, kteří zajistili mikulášskou nadílku, hlavně pak pí. Ing. Lence Durďákové z Městského informačního centra v Uherském Hradišti, díky tomu měly děti opravdu velkou nadílku.

  

Vánoční tvoření maminek a dětí

Dne 2. 12. 2017 se maminky společně se svými dětmi pustily do tvoření vánoční dekorace. Ve spolupráci se sociálními pracovnicemi AD vytvářely filcové vánoční ozdoby. A protože se kvapem blížil také svátek sv. Mikuláše, děti se pro něj rozhodly připravit malé dárečky, které pro Mikuláše, anděla i čerta vlastnoručně vyrobily. 

Vytvořené ozdoby maminky použily nejen k ozdobě společných prostor AD, ale také k výzdobě svých bytových jednotek. Azylový dům se tak postupně připravuje na příchod Vánoc. 

  

Národní potravinová sbírka 2017

Den 11. 11. 2017, na svatého Martina k nám sice sníh nepřišel, za to se den nesl v duchu Národní potravinové sbírky, kdy i tento rok mohli všichni lidé, kteří přišli nakoupit do hypermarketu TESCO v Uherském Hradišti, během svých nákupů podpořit i náš azylový dům. Lidé opět ukázali, že jim nejsou lhostejné životní osudy druhých lidí. Vybralo se úžasných 469,5 kg trvanlivých potravin a drogerie, což pomůže překlenout dětem, maminkám a ženám, které musely vyhledat naši službu, tíživou životní situaci. 

Chceme velmi poděkovat všem dobrovolníkům, kteří podpořili svým časem a úsilím náš azylový dům PETRKLÍČ, o.p.s. a především srdečně děkujeme všem dárcům. 

 

Tvorba podzimní dekorace v AD

Dne 21. 10. 2017 proběhlo v AD další setkání s cyklu arteterapie pod vedením Bc. Kamily Kopčilové. Tématem tentokrát bylo tvoření podzimní dekorace, které se neslo v duchu vyřezávání dýní. Opět měly maminky s dětmi možnost popustit uzdu své fantazii a vyrobit jakkoliv tvarovou dýni. Maminky s dětmi se do vydlabávání a vyřezávání pustily s nadšením, které jim nezkazilo ani nevlídné podzimní počasí. Výsledkem společného úsilí pak byly krásné a vlastnoručně vyrobené dýně, které zdobily vchod do AD. 

 

Dar pro naše maminky a děti

Jedna z prodejen sítě dm drogérií markt, která má u nás více než dvacetiletou historii, se rozhodla podpořit náš AD PETRKLÍČ, o.p.s. a společně s ním naše maminky a děti. Dne 19. 10. 2017 proběhlo v našem AD předání daru dm drogerie markt prodejny Uherský Brod, kterou zastupovaly paní Jitka Sojáková a Taťána Hoferková.

Dar zahrnoval jak věcnou pomoc v podobě kosmetiky a čisticích prostředků v celkové hodnotě 16.759 Kč, tak finanční dar ve výši 23.241 Kč. 

Darované věci jsou pro naše maminky opravdu velkým přínosem a pomocí, protože jsou pro ně často finančně nákladné.

Za poskytnutou pomoc ještě jednou mnohokrát děkujeme.  

Výlet na Velehrad a Modrou

Dne 24.8.2017 byl pro naše maminky a jejich děti ve spolupráci s DM Drogerií uskutečněn výlet na Velehrad a Modrou. Výletu se účastnily 2 maminky s dětmi, ředitelka AD se sociálními pracovnicemi a tři pracovnice DM Drogerie z pobočky v Uherském Brodě. Výlet začal společnou cestou autobusem směr Velehrad. Po příjezdu byla na programu prohlídka Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Poté se všichni vydali pěšky kolem rybníků do Archeoskanzenu na Modré, kde byla domluvena prohlídka, která měla velký úspěch, hlavně u dětí, které si mohly pohrát s volně se pohybujícími domácími zvířátky, jako jsou slepice s kuřátky, husami, kozami a kůzlaty. Po přestávce na oběd byl přesun na expozici v Živé vodě, kde se všichni seznámili například s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy. Vzhledem k nádhernému slunečnému počasí byl výlet završen koupáním v přírodním koupacím biotopu dočišťovaném rostlinami. Výlet se vydařil, všichni si užili dobré nálady, krásného počasí a spousty dobrot. 

Tímto bychom chtěli znovu poděkovat DM Drogerii, díky níž se mohl výlet pro naše maminky s dětmi realizovat. 

 

Prázdninové aktivity v AD

Dne 20.8.2017 se naše maminky s dětmi zúčastnily aktivity, která se tentokrát zaměřila na výrobu domácího mýdla. Maminky i děti si mohly vybrat z různých barviček a vůní, aby si vytvořily mýdlo dle svých představ. Aktivita měla velký úspěch, nejen, že se seznámily s metodou, jak si vyrobit vlastní mýdlo, ale odnesli si i vlastnoruční výrobek. Den pak pokračoval v duchu společného pečení muffinů, do kterého se zapojily nejen maminky, ale i jejich děti. 

  

Arteterapie v azylovém domě

Dne 19.8.2017 se v AD opět konala arteterapie s paní Bc. Kamilou Kopčilovou. Hlavním tématem bylo tvoření z keramické hlíny. Maminky se dozvěděly, v čem je práce s keramickou hlínou v arteterapii specifická. Modelování si velmi užily především děti, které si vytvořily osobní zvířecí symbol, po němž následovalo volné modelování dle vlastní kreativity.

  

Arteterapie v AD

Dne 22. 7.2017 se konala v našem azylovém domě arteterapie s paní Bc. Kamilou Kopčilovou. Tento slunečný den byl jako stvořený k odpočinkovým aktivitám, které umožnily maminkám s dětmi strávit příjemný den. Tvořivé aktivity se točily kolem tématu křestního jména. Maminky si mohly zodpovědět, co vše znají ohledně významu svého křestního jména či jmen svých dětí, původ daného jména či jak zní v jiných jazycích.  Především se však maminky s dětmi věnovaly malbě svého jména, kde v obtisku nacházely a dokreslovaly různé tvary dle své fantazie.

 

Kde nás najdete:

Kontakt:

PETRKLÍČ, o.p.s. - azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky
Telefonní kontakt: 572 503 675, Mobil: 774 730 176
E-mailové spojení: info@petrklicuh.cz
IČ: 26928060, DIČ: CZ26928060
Číslo účtu: 1417811399/0800 Česká spořitelna