Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky, Tel.: 572 503 675, Mobil: 774 730 176, e-mail: info@petrklicuh.cz

Vánoční tvoření maminek a dětí

Dne 2. 12. 2017 se maminky společně se svými dětmi pustily do tvoření vánoční dekorace. Ve spolupráci se sociálními pracovnicemi AD vytvářely filcové vánoční ozdoby. A protože se kvapem blížil také svátek sv. Mikuláše, děti se pro něj rozhodly připravit malé dárečky, které pro Mikuláše, anděla i čerta vlastnoručně vyrobily. 

Vytvořené ozdoby maminky použily nejen k ozdobě společných prostor AD, ale také k výzdobě svých bytových jednotek. Azylový dům se tak postupně připravuje na příchod Vánoc. 

  

Národní potravinová sbírka 2017

Den 11. 11. 2017, na svatého Martina k nám sice sníh nepřišel, za to se den nesl v duchu Národní potravinové sbírky, kdy i tento rok mohli všichni lidé, kteří přišli nakoupit do hypermarketu TESCO v Uherském Hradišti, během svých nákupů podpořit i náš azylový dům. Lidé opět ukázali, že jim nejsou lhostejné životní osudy druhých lidí. Vybralo se úžasných 469,5 kg trvanlivých potravin a drogerie, což pomůže překlenout dětem, maminkám a ženám, které musely vyhledat naši službu, tíživou životní situaci. 

Chceme velmi poděkovat všem dobrovolníkům, kteří podpořili svým časem a úsilím náš azylový dům PETRKLÍČ, o.p.s. a především srdečně děkujeme všem dárcům. 

 

Dar pro naše maminky a děti

Jedna z prodejen sítě dm drogérií markt, která má u nás více než dvacetiletou historii, se rozhodla podpořit náš AD PETRKLÍČ, o.p.s. a společně s ním naše maminky a děti. Dne 19. 10. 2017 proběhlo v našem AD předání daru dm drogerie markt prodejny Uherský Brod, kterou zastupovaly paní Jitka Sojáková a Taťána Hoferková.

Dar zahrnoval jak věcnou pomoc v podobě kosmetiky a čisticích prostředků v celkové hodnotě 16.759 Kč, tak finanční dar ve výši 23.241 Kč. 

Darované věci jsou pro naše maminky opravdu velkým přínosem a pomocí, protože jsou pro ně často finančně nákladné.

Za poskytnutou pomoc ještě jednou mnohokrát děkujeme.  

https://www.dm.cz/

Tvorba podzimní dekorace v AD

Dne 21. 10. 2017 proběhlo v AD další setkání s cyklu arteterapie pod vedením Bc. Kamily Kopčilové. Tématem tentokrát bylo tvoření podzimní dekorace, které se neslo v duchu vyřezávání dýní. Opět měly maminky s dětmi možnost popustit uzdu své fantazii a vyrobit jakkoliv tvarovou dýni. Maminky s dětmi se do vydlabávání a vyřezávání pustily s nadšením, které jim nezkazilo ani nevlídné podzimní počasí. Výsledkem společného úsilí pak byly krásné a vlastnoručně vyrobené dýně, které zdobily vchod do AD. 

 

Výlet na Velehrad a Modrou

Dne 24.8.2017 byl pro naše maminky a jejich děti ve spolupráci s DM Drogerií uskutečněn výlet na Velehrad a Modrou. Výletu se účastnily 2 maminky s dětmi, ředitelka AD se sociálními pracovnicemi a tři pracovnice DM Drogerie z pobočky v Uherském Brodě. Výlet začal společnou cestou autobusem směr Velehrad. Po příjezdu byla na programu prohlídka Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Poté se všichni vydali pěšky kolem rybníků do Archeoskanzenu na Modré, kde byla domluvena prohlídka, která měla velký úspěch, hlavně u dětí, které si mohly pohrát s volně se pohybujícími domácími zvířátky, jako jsou slepice s kuřátky, husami, kozami a kůzlaty. Po přestávce na oběd byl přesun na expozici v Živé vodě, kde se všichni seznámili například s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy. Vzhledem k nádhernému slunečnému počasí byl výlet završen koupáním v přírodním koupacím biotopu dočišťovaném rostlinami. Výlet se vydařil, všichni si užili dobré nálady, krásného počasí a spousty dobrot. 

Tímto bychom chtěli znovu poděkovat DM Drogerii, díky níž se mohl výlet pro naše maminky s dětmi realizovat. 

 

KDE NÁS najdete: