Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky, Tel.: 572 503 675, Mobil: 774 730 176, e-mail: info@petrklicuh.cz

Azylový dům Petrklíč dlouhodobě spolupracuje s platformou Darujme.cz, díky které můžete bezpečně finančně podpořit ty projekty, které Vám dávají smysl. Takovým projektem je jistě i náš Klíč k bezpečí. Cílem nového projektu Klíč k bezpečí je zajištění částečné úhrady ubytování v našem azylovém domě pro maminku a její dítě, kteří se nachází z různých příčin v nouzi, potřebují bezpečné místo, na jehož úhradu nemají dostatečné finanční prostředky. Nejčastěji se k nám dostávají maminky právě kvůli ztrátě bydlení, nevyhovujícím bytovým podmínkám či domácímu násilí ze strany partnera. S ohledem na dobu příchodu (např. konec měsíce) a nízké příjmy, se často dostávají do svízelné situace a nejsou schopny plně uhradit nájemné, a to nejen na počátku, ale i v průběhu pobytu. Řešení přichází v podobě pomoci od rodiny, kamarádů, berou si půjčky a dostávají se do začarovaného kruhu.

Pokud Vám dává smysl podpořit pobyt těchto maminek s dětmi a pomoci jim dostat se alespoň částečně ze začarovaného kruhu, můžete tak učinit pomocí platformy Darujme, https://www.darujme.cz/projekt/1207603. Sami si můžete zvolit, zda maminku podpoříte na jeden, tři či více dnů pobytu. 

Veškeré informace o našich projektech a formě pomoci, najdete na našich webových stránkách, v záložce podpořte nás.

KDE NÁS najdete: