Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky, Tel.: 572 503 675, Mobil: 774 730 176, e-mail: info@petrklicuh.cz

Podzimní tvoření v AD

Nejkrásnější na podzimu jsou barvy přírody. Podzim nabízí nápady na tvoření a vyrábění. Inspiroval i naše maminky, které si zavzpomínaly na své dětství, kdy s oblibou sbíraly a nosily po kapsách domů např. kaštany, žaludy, šípky, barevné listy stromů a spoustu dalších přírodnin. Nezůstalo však jen u vzpomínek, ale došlo také ke tvoření. V neděli, 23.10.2016, si tvořivé maminky i se svými dětmi přišly na své. Nejprve si všichni společně užili na zahradě brouzdání v napadaném listí zářícím všemi odstíny žluté, oranžové a červené, které nasbírali. Pak už propukla tvůrčí činnost, kdy se žluté dýně postupným dlabáním a vyřezáváním, proměnily v podzimní strašidla. Z nasbíraných listů pak všichni společně vytvářeli krásné dekorace na dveře i na stůl. Jako doplněk také zhotovili dýně z batikované látky, které vyplnili pískem, ozdobili klacíky a popínavým břečťanem. Jelikož k podzimu patří neodmyslitelně oheň jako symbol tepla a světla, vyvrcholením celého tvoření bylo dekorování dýní na parapetech oken a zapálení čajových svíček.

  

A na co se nejvíce těšily děti? No přece na strašidla. A každý ví, že takový strašák je v každém z nás a děti toho byly důkazem. 

 

Pracovnice navštívily děti na ZŠ UNESCO

Máme radost, že jsme se mohly po čase opět setkat s dětmi ze školní družiny ZŠ UNESCO v Uh. Hradišti. 21.10.2016 proběhla s dětmi prevence, které se zúčastnily pracovnice AD. S dětmi si povídaly o AD, jak se v něm žije, důvodech, proč jej někdo potřebuje a okamžicích, které mohou naopak maminkám s dětmi pomoci. Děti byly připravené a měly povědomí o životních událostech, které mohou člověku přijít do cesty. Společně ve skupinkách také hledaly řešení různých situací a v bezpečném prostředí sdílely své zkušenosti a radosti z rodinného života. Velmi si vážíme důvěry, která nám byla projevena a děkujeme především dětem za jejich energii a radost tvořit nové věci. Jsme rády, že jsme mohly dětem předat, že bydlet v AD není ostuda a v životě se mohou stát různé situace. Důležité však je, jak na ně reagujeme. Děkujeme za pozvání, příjemné prostředí a budeme se těšit na další spolupráci. 

  

Oslava 10. výročí AD a Den otevřených dveří

Začátek letních prázdnin u nás tradičně patří Dnu otevřených dveří. A letos jsem společně s ním oslavili i 10. výročí vzniku azylového domu PETRKLÍČ. 

Svou návštěvou nás přišli podpořit zástupci města, v čele s panem starostou Ing. Stanislavem Blahou. Spolu s ním přišli i pan místostarosta Ing. Zdeněk procházka a člen rady města pan František Elfmark, DiS. Nechyběly ani usměvavé a dobře naladěné pracovnice odboru sociálních služeb města UH a kolegyně sociálně aktivizační služby Centra sv. Sáry, z Oblastní Charity Uh. Hradiště. Z dalších hostů to byla Kateřina Luisa Paděra Daňhelová, která je spolu s organizací Lidská pouta,z.ú. naší podporovatelkou. A mnoho dalších. Všem hostům chceme srdečně poděkovat za jejich účast na této akci, kterou nám vyjádřili podporu a ocenili naši práci. Na hosty čekal bohatý program, na který se těšily také naše maminky, tak jejich děti. O ty se po celou dobu akce staraly dobrovolnice z Dobrovolnického centra Charity UH a připravily jim zábavný program. 

S poděkováním samozřejmě nemůžeme zapomenout na Mgr. Milenu Mikulkovou, autoru bestselleru Hlavu vzhůru, rodiče!, která si pro zúčastněné připravila zajímavou a inspirativní besedu o rodičovství, která povzbudila nejen rodiče. 

Odpoledne se neslo v duchu zábavy a her. Vyvrcholením programu pro děti bylo vystoupení Hoffmanova divadla s představením Kašpárkovy pohádky. Toto opravdu vtipné představení pobavilo jak děti, tak i dospělé. Pozvání k posezení na zahradě azylového domu přilákalo návštěvníky, kteří využili možnost podívat se do prostor azylového domu, mohli se podívat i na to, jak vypadá bytová jednotka a klást otázky, na které se jim (jak věříme) dostalo odpovědi. 

Azylový dům slaví 10 let provozu a za tu dobu tu našlo zázemí 177 maminek s 308 dětmi. Poskytnout jim pomoc a podporu můžeme díky finančním příspěvkům zřizovatele - města Uherské Hradiště, nadačních fondů, soukromých sponzorů i drobných dárců z řad veřejnosti. Doufáme, že spolupráce bude nadále takto přínosná a maminky, které mají zájem o ubytování v našem azylovém domě, tu naleznou jistotu, kterou potřebují do dalších let.


     

KDE NÁS najdete: