Povinnosti

Aby byl pobyt v AD smysluplný a příjemný jak pro maminku, tak pro ostatní ubytované, je nutno plnit podmínky pobytu v AD.

1. Účast na Individuálním plánování

Smyslem pobytu v AD je řešení sociálně nepříznivé situace maminky. Snažíme se ve spolupráci s ní, aby se její situace zlepšila natolik, že získá vlastní bydlení a služby AD nebude potřebovat. Nebo alespoň aby se její situace nezhoršovala natolik, že by byla ohrožena její péče o děti. 

A právě spolupráce je hlavním nositelem, která nás provází celým pobytem. Pracovnice maminku v průběhu pobytu doprovázejí, poskytují jí podporu a pomoc, avšak zodpovědnost a rozhodnutí zůstává na ní. Tato spolupráce probíhá formou pravidelných schůzek, které nazýváme Individuální plánování

 2. Dodržování Domovního řádu

V prostorách AD platí Domovní řád. K jeho dodržování se maminka zaváže při podpisu smlouvy o poskytnutí soc. služby. Je platný jak pro maminky, tak i pro děti. Na dodržování Domovního řádu dětmi, musí maminka dohlížet. V Domovním řádu jsou obsažena pravudla pobytu, jako je účast na schůzkách klientek, která probíhá pravidelně jednou za týden ve stanovený čas a hodinu. Dále aktivní spoluúčast na řešení své situace. Najdete zde také pravidla týkající se každodenních situací.

Jsem kuřák…

Pokud je maminka kuřačka, má povoleno ke kouření využívat pouze k tomu vyhrazený prostor na zahradě. Kouření mimo tento prostor je přísně zakázáno.  

 

Kde nás najdete:

Kontakt:

PETRKLÍČ, o.p.s. - azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky
Telefonní kontakt: 572 503 675, Mobil: 774 730 176
E-mailové spojení: info@petrklicuh.cz
IČ: 26928060, DIČ: CZ26928060
Číslo účtu: 1417811399/0800 Česká spořitelna