Pobyt v AD

Postup při jednání s žadatelem o službu

Žadatelka o pobyt může službu kontaktovat:

a) zaslat webovou žádost

b) osobně - vypsání žádosti o pobyt

1. Při osobním vypsání žádosti o pobyt v azylovém domě je žadatelka seznámena se základními informacemi a podmínkami pobytu v AD, může být provedena po společných prostorech AD a příp. vidět bytovou jednotku.

2. Každý kontakt je zařazen do evidence zájemců a žadatelů o pobyt. 

3. Přijetí do azylového domu vždy předchází písemné podání žádosti o pobyt v azylovém domě (ze zájemce se stává žadatelka). 

4. Přijaté žádosti jsou bodovány dle přesně daných kritérií, které jsou zaměřeny na zhodnocení akutnosti a nepříznivé situace, ve které se žadatelka nachází.

Hodnoceno je:

a) rodinná situace (neshody v rodině, mezi partnery, ne/přítomnost rodiny),

b) ekonomická situace (zaměstnání, evidence na ÚP, rodičovská nebo mateřská dovolená, vyřízení sociálních dávek),

c) bytová situace (ztráta bydlení v důsledku okolností, které ne/bylo možno ovlivnit, ne/vhodnost bytových podmínek, konec pobytu v jiné soc. službě),

d) krizová situace (domácí násilí, pronásledování, živelná pohroma, oběť trestného činu),

e) oprávněné zájmy dětí (úprava péče o děti, doporučení sociálně-právní ochrany dětí, zájem o pomoc v péči o dítě),

f) aktivní přístup k řešení své situace, možnost nástupu, podmínky pobytu (dluhy vůči PETRKLÍČI, které žadatelka neřeší, písemná napomenutí na porušování domovního řádu během posledního pobytu).

Upozornění: Žádost nebude posuzována, pokud žadatelka nespadá do cílové skupiny, nebo pokud předchozí pobyt žadatelky v PETRKLÍČI byl ukončen z naší strany kvůli porušování pravidel v době kratší než 6 měsíců od podání žádosti.

Doporučujeme, abyste se po podání žádosti průběžně informovala o obsazenosti bytových jednotek.

Postup při přijetí k pobytu v azylovém domě:

Žadatelka může být přijata k pobytu v azylovém domě na dobu:

a) 14ti dnů (jde o přijetí na krátkodobý pobyt v náhlé nepříznivé životní situaci obvykle za intervence SPOD nebo Policie ČR)

b) na dobu nepřesahující délku jednoho roku (přijetí k pobytu s předáním bytové jednotky).

1. Žadatelka má možnost se před přijetím k pobytu seznámit s domovním řádem, a to prostřednictvím odkazu na internetových stránkách, při osobní návštěvě nebo prostřednictvím informačního dopisu, který je žadatelkám zasílán e-mailem.

2. S vybranou žadatelkou je domluven termín nástupu do azylového domu. Smlouva o poskytnutí sociální služby je uzavřena nejdříve na dobu 14 dní s možností prodloužení na dobu půl roku od nástupu do azylového domu. Po uplynutí této doby lze smlouvu prodloužit na dalšího půl roku v případě, že stále trvá zájem ze strany uživatelky, nedošlo-li k hrubému porušení domovního řádu a  nepominuly důvody přijetí do AD. Maximální doba pobytu v azylovém domě tedy činí 1 rok. 

3. Vybraná žadatelka se dostaví ve smluvený termín do azylového domu. Je nutné, aby s sebou přinesla lékařské potvrzení o způsobilosti k pobytu v AD. Toto potvrzení lze stáhnout na našich stránkách či jej žadatelka obdrží e-mailem nebo si jej může osobně vyzvednout v AD. 

4. Sociální pracovnice uzavře s žadatelkou smlouvu o poskytnutí sociální služby. Z žadatelky se tedy stává uživatelka služby. Uživatelka uhradí 1.000,- vratnou kauci a také pobyt na prvních 14 dní. Poté sepíše s pracovnicí záznam o přijetí.

5. Sociální pracovnice jí předá plně vybavenou bytovou jednotku včetně seznamu inventáře.

Úhrada za službu neboli kolik budu platit v AD za ubytování a jiné provozní věci?

ubytování za den a samotnou ženu nebo ženu těhotnou       120 Kč

ubytování za den a dospělou osobu (matku)                          90 Kč

ubytování za den a dítě                                                      60 Kč

použití pračky/sušičky: 10x v měsíci zdarma, každé další 20 Kč.

Co mohu očekávat od AD v řešení mé situace?

- sociální pracovnice bude Vaším průvodcem v řešení problému, nevyřeší tedy problém za Vás 

- naším cílem je pomoci Vám zvládnout Vaši obtížnou životní situaci (finanční, rodinnou, bydlení….) za aktivní účasti Vás a podpory sociální  pracovnice a  dalších pomáhajících organizací , se kterými spolupracujeme 

Jaké budou mé povinnosti v době pobytu v AD?

- účast na Individuálním plánování 

- spoluúčast na řešení své situace 

- účast na schůzkách uživatelek

Všechny povinnosti v době pobytu v AD jsou zahrnuty v Domovním řádu, který je součástí smlouvy a je uživatelce předán při podpisu smlouvy. Domovní řád je také ke stažení na našich stránkách a je žadatelkám o pobyt zasílán e-mailem.  

Jsem kuřák…

- v prostorách AD není povoleno kouřit

- ke kouření je vyhrazen pouze prostor na zahradě AD, pod pergolou

Kde nás najdete:

Kontakt:

PETRKLÍČ, o.p.s. - azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky
Telefonní kontakt: 572 503 675, Mobil: 774 730 176
E-mailové spojení: info@petrklicuh.cz
IČ: 26928060, DIČ: CZ26928060
Číslo účtu: 1417811399/0800 Česká spořitelna