Informace o službě

Naše sociální služba zahrnuje vedle ubytování zejména poradenství, možnost okamžitého a bezplatného rozhovoru o problému s nabídkou hledání dalšího způsobu řešení na základě vnitřních zdrojů klienta a s tím související vyhledávání a poskytování informací. Nácvik sociálních dovedností, pomoc při jednání s úřady a dalšími subjekty, zpracování písemných podání v zájmu klientky, pomoc s péčí o děti, volnočasové aktivity, materiální pomoc aj.

Poskytované služby:

 • azylové ubytování s maximální dobou pobytu na 1 rok ve vlastn, zařízené bytové jednotce s kuchyňským koutem a sociálním zařízením
 • ubytování pro osoby v krizi na dobu zpravidla přesahující 14 dnů
 • utajený pobyt
 • sociální poradenství a zprostředkování kontaktů na další odbornou pomoc
 • podpora a pomoc s uplatňováním oprávněných práv a zájmů

Principy poskytování služby:

 • anonymita, diskrétnost
 • respektování jedinečnosti klienta, jeho rozhodnutí i možností
 • podpora samostatnosti a nezávislosti
 • individuální a rovný přístup k uživatelům
 • bezpečné zázemí pro řešení obtížní situace, psychická podpora

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

Kde nás najdete:

Kontakt:

PETRKLÍČ, o.p.s. - azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky
Telefonní kontakt: 572 503 675, Mobil: 774 730 176
E-mailové spojení: info@petrklicuh.cz
IČ: 26928060, DIČ: CZ26928060
Číslo účtu: 1417811399/0800 Česká spořitelna