Kdo jsme

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Uherském Hradišti - Véskách nabízí možnosti řešení ženám, které se ocitly v obtížné životní situaci a nejsou schopny ji řešit vlastními silami nebo s pomocí rodinných příslušníků. Pro ženy a matky s dětmi se azylový dům stává útočištěm, bezpečným zázemím a jistotou. Bydlení v azylovém domě se pro ně stává stabilní kotvou v rozbouřeném moři představující aktuálně nezvládnutelné situace. Uživatelky azylového domu mají díky poskytnutí pomoci prostor pro psychické zklidnění a postupné vyrovnávání se se stresem, který zažily.  Následně se mohou věnovat za pomoci sociálních pracovnic řešení jednotlivých problémů, a to díky posilování vlastních dovedností a schopností. Ubytovány zde mohou být nejen ženy z Uherského Hradiště a jeho spádových obcí, ale také ze vzdálenějších míst.

Poslání organizace:

Posláním obecně prospěšné společnosti PETRKLÍČ je pomoci zvládnout nepříznivé období ženám a matkám s dětmi a usnadnit jim tak sociální začlenění.

Cílem organizace je zlepšení nepříznivé situace uživatelky, popř. udržení její situace na stávající úrovni a zabránění jejímu zhoršování. Poskytujeme uživatelkám pomoc a takovou míru podpory, abychom zachovali a dále rozvíjeli jejich schopnost řešit svou situaci vlastními silami a staly se tak nezávislými na systému sociální pomoci nebo aby se jejich závislost alespoň minimalizovala.

Cílovou skupinou jsou ženy a matky s dětmi v nepříznivé životní situaci. Jedná se zejména o:

  • oběti všech forem domácího násilí
  • osoby bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožujících zdraví a život
  • osoby, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci
  • osoby, žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí
  • klientka dětského domova, která dosáhla zletilosti a nemá možnost dalšího ubytování

 

 

 

Kde nás najdete:

Kontakt:

PETRKLÍČ, o.p.s. - azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky
Telefonní kontakt: 572 503 675, Mobil: 774 730 176
E-mailové spojení: info@petrklicuh.cz
IČ: 26928060, DIČ: CZ26928060
Číslo účtu: 1417811399/0800 Česká spořitelna