Proč pomáhat a jak můžu pomoci

Základní informace o dárcovství

ÚVODNÍ SLOVO:

PETRKLÍČ,  o.p.s. je sociální službou, která se řadí mezi nestátní neziskové organizace s vícezdrojovým financováním. Její rozpočet je tvořen pouze příjmem z rozpočtu města Uherské Hradiště, z tržeb z prodeje služeb, nadačních fondů, grantových projektů, dotací z MPSV apod. Prostředky, které sociální služba získá z nadací, ministerstva či jiných institucí jsou pak velmi často vázány na určitý účel, čímž neumožňuje volně disponovat s penězi a přerozdělovat je dle aktuální potřeby do oblasti, kde se nachází ve finančním deficitu. Podpora neziskového sektoru komerční sférou je znakem vyspělé občanské společnosti. Velmi si této pomoci vážíme a za dosavadní spolupráci děkujeme. 

ZPŮSOBY POMOCI:

Sociální službu PETRKLÍČ, o.p.s. můžete podpořit několika způsoby:

  • finančním příspěvkem (pouze na základě darovací smlouvy)
  • materiální pomocí (materiální pomoc přijímáme denně vždy od 7:00 do 20:00)
  • nabídkou profesionálních služeb (právníci, psychologové,...)
  • nabídkou zajištění volnočasových aktivit a vzdělávacích akcí pro děti i uživatelky v prostorech azylového domu i mimo něj 

ROZDĚLOVÁNÍ MATERIÁLNÍ POMOCI:

Sociální pracovnice v průběhu týdne shromažďují všechny věcné dary, aby se mohly spravedlivě předat všem klientkám současně. Každou neděli tak v době od 15:00 do 18:00 probíhá "bazárek" v prostorách AD. "Bazárek" není prodejní akcí, maminky mají možnost si vzít bezplatně to, co zrovna potřebují.

Pokud po ukončení "bazárku" zůstanou přebytky, které si dárce nechce vzít zpět, sociální pracovnice je zabalí a jsou předány dál potřebným (zpravidla do charitních kontejnerů na ošacení a hračky). Také přímo spolupracujeme s Charitou Uh. Hradiště, která si zbylé věci odváží do humanitních skladů. 

PODĚKOVÁNÍ:

Jsme si vědomi toho, že pomoc druhému není v dnešní době samozřejmostí a vážíme si jakékoli formy daru, který přispívá ke zkvalitnění poskytování sociální služby nebo pomáhá přímo uživatelkám sociální služby v řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Kde nás najdete:

Kontakt:

PETRKLÍČ, o.p.s. - azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky
Telefonní kontakt: 572 503 675, Mobil: 774 730 176
E-mailové spojení: info@petrklicuh.cz
IČ: 26928060, DIČ: CZ26928060
Číslo účtu: 1417811399/0800 Česká spořitelna